Galí Rajolers

Construccions Cara Vista

CONSTRUCCIONS AMB CERÀMICA RÚSTICA

Des de rehabilitacions a cases rurals i edificis públics,  a construcció de bodega,  la nostra ceràmica rústica és polivalent per grans i petites noves  construccions i reformes en general, tots els nostres materials estan fets amb les nostres pròpies mans, la cocció del nostre material a base de foc ajudat per donar més força amb carbó i fusta.

 

 

 

 

 

Bodega amb ceràmica rústica

 

Façana amb totxos rústics

 

Columna amb totxos

Entrada rústica

 

Construcció amb totxos rústics

 

Façana amb obra vista

 

 

 

 

 

 

Façana de ceràmica rústica

 

Escala amb cairons i totxos rústics

 

Paret interior amb totxos manuals