Fabricació ceràmica rústica

 


Una galeta es refereix a un fitxer que és enviat amb la finalitat de sol·licitar permís per emmagatzemar en el seu ordinador, en acceptar aquest fitxer es crea i la galeta serveix llavors per tenir informació respecte al trànsit web, i també facilita les futures visites a una web recurrent. 


Una altra funció que tenen les galetes és que amb elles les web poden reconèixer-te individualment i per tant brindar-te el millor servei personalitzat de la seva web. 

El nostre lloc web fa servir galetes per poder identificar les pàgines que són visitades i la seva freqüència. Aquesta informació és emprada únicament per anàlisi estadística i després la informació s'elimina de forma permanent.  

Vostè pot eliminar les galetes en qualsevol moment des seu ordinador. No obstant això les galetes ajuden a proporcionar un millor servei dels llocs web, estàs no donen accés a informació del seu ordinador ni de vostè, a menys que vostè així ho vulgui i la proporcioni directament, visites a una web.


 Vostè pot acceptar o negar l'ús de galetes, però la majoria de navegadors accepten galetes automàticament ja que serveix per tenir un millor servei web. també vostè pot canviar la configuració del seu ordinador per declinar les galetes. Si es declinen és possible que no pugui utilitzar alguns dels nostres serveis.
Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de 

solicitar permiso para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero 


se crea y la cookie sirve entonces para tener información respecto al tráfico 

web, y también facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra función que 

tienen las cookies es que con ellas las web pueden reconocerte 

individualmente y por tanto brindarte el mejor servicio personalizado de su 

web. 


Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas 

que son visitadas y su frecuencia. Esta información es empleada únicamente 

para análisis estadístico y después la información se elimina de forma 

permanente.


 Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento desde 

su ordenador. 


Sin embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor 

servicio de los sitios web, estás no dan acceso a información de su ordenador 

ni de usted, a menos de que usted así lo quiera y la proporcione 

directamente, visitas a una web . 


Usted puede aceptar o negar el uso de 

cookies, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan cookies 

automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web. También 

usted puede cambiar la configuración de su ordenador para declinar las 

cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de nuestros 

servicios.