Fabricació ceràmica rústica

 

 


 POLÍTICA DE PRIVACITAT 

El present Política de Privacitat estableix els termes en què GALÍ RAJOLERS utilitza  i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris al moment d'utilitzar el seu lloc web. 

Aquesta companyia està compromesa amb la seguretat de les dades dels seus usuaris. Quan li demanem omplir els camps d'informació personal amb la qual vostè pugui ser identificat, ho fem assegurant que només es farà servir d'acord amb els termes d'aquest document. 

 No obstant això aquesta política de privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que li recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per assegurar-se que està d'acord amb aquests canvis. Informació que és recollida nostre lloc web podrà recollir informació personal per exemple: Nom, informació de contacte com la seva adreça de correu electrònica i informació demogràfica.

 Així mateix quan sigui necessari podrà ser requerida informació específica per processar alguna comanda o realitzar un lliurament o facturació.POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

El presente Política de Privacidad establece los términos en que GALÍ RAJOLERS  usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. Esta compañía está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este documento.

 Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios. Información que es recogida Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo: Nombre, información de contacto como su dirección de correo electrónica e información demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información específica para procesar algún pedido o realizar una entrega o facturación.